Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) στην Κύπρος, είναι η μόνη ΜΚΟ με δραστηριοποίηση στον τομέα της αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας στην Κύπρο από το 1990. Ο ΣΠΑΒΟ λειτουργεί την Εθνική Γραμμή Βοήθειας 1440 (24/7) για την ενδοοικογενειακή βία και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη τόσο στα θύματα όσο και…

Read more