Direcția de Asistență Socială și Medicală din Cluj-Napoca (DASM), partener în consorțiul care implementează proiectul "The Other Side of the Story: Perpetrators in Change" (OSSPC), a organizat, în perioada 4-6 Noiembrie 2020, trei focus grupuri online la care au participat 30 de specialiști din domeniul violenței domestice și a muncii cu autorii actelor de violență.

Focus grupurile au vizat evaluarea nevoii existenței unor programe destinate muncii specialiștilor cu autorii actelor de violență pentru reducerea perpetuării violenței domestice în România, a înțelegerii circumstanțelor în care aceste programe funcționează, precum și împărtășirea unor modele de bună practică și a metodelor de lucru cu agresorii.

În timpul discuțiilor s-au evidențiat următoarele aspecte:

nevoia dezvoltării și creșterii numărului de programe de prevenție (programe de educație timpurie în școli pe teme ce vizează fenomenul violenței, bulling-ul si pregătirea pentru viața de cuplu; creșterea implicării mass-media în schimbarea mentalitații privind fenomenul de violență domestică, scăderea toleranței la fenomen; centrarea pe informarea comunității privind soluțiile și serviciile existente);

necesitatea abordării problematicii violenței domestice din perspectivă duală, atât a victimei, cât și a agresorului (creșterea numărului de centre destinate victimelor violenței domestice și a apartamentelor protejate, înființarea centrelor destinate muncii cu agresorul în fiecare localitate, angajarea de personal și formarea de specialiști în domeniul muncii cu agresorul, dezvoltarea de programe de formare în domeniul violenței domestice și a muncii cu agresorul, dezvoltarea de proceduri clare privind munca cu agresorul și intervenția integrată a specialiștilor implicați, munca în echipe multidisciplinare);

nevoia creșterii responsabilității actorilor principali (profesori/educatori, medici, preoți, polițiști, personal din cadrul serviciilor de asistență socială) în recunoașterea/identificarea și semnalarea, cât mai precoce, a situațiilor de abuz/violență în familie, întărirea protocoalelor de colaborare între diferite instituții publice și private (poliție, judecătorie, psihiatrie, servicii sociale, creșe/grădinite/școli, cabinete dr. fam, centre de zi pentru copii etc.) și operaționalizarea serviciilor existente (echipele mobile de intervenție în situații de urgență și/sau monitorizarea respectării ordinelor de protecție cu ajutorul brațărilor electronice);

existența unor lacune legislative (lipsa unor pedepse graduale aplicate agresorilor, caracterul facultativ și accesoriu al dispunerii, de către instanța de judecată, a obligativității de a urma un program de consiliere psihologică de către agresori, existența unor neconcordanțe în intervenția în situațiile de abuz asupra copilului și în prevederile legale privind situațiile de acte sexuale cu minori).

La focus grupurile organizate de DASM au participat reprezentanți ai: Biroului pentru Analiza și Prevenirea Criminalității (IPJ Cluj); Poliției (cu atribuții pe violență domestică), Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj; Serviciului de Probațiune Cluj; Asociației Vivad; Corpului Mediatorilor Români (ClujNapoca); Centrului de cercetare și prevenire a violenței familiale și societale (Universitatea BabeșBolyai); Centrului de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice (proiectul Comunitatea VeDe, ADI-ZMC); Serviciului management de caz pentru adulți, violență domestică, Asistență persoane vârstnice (DGASPC CLUJ); Adăpostului de urgență pentru victimele violenței domestice (DGASPC Cluj); Centrului Județean de Intervenție pentru Copilul Abuzat (DGASPC Cluj); Centrului pentru prevenirea și combaterea violenței în familie (DASM Cluj-Napoca); Serviciului Protecția Copilului și Familiei (DASM Cluj-Napoca); Centrului de asistență pentru agresori familiali (Cugir); Centrului de asistență pentru agresori familiali “O nouă șansă” (DGASMB București); Complexului de Servicii pentru Victimele Violenţei Domestice şi Agresori (DAS Timișoara), Centrului de asistență destinat agresorului (DGASPC București, sector 5), Penitenciarului Aiud, Asociației Transcena (Brașov); Centrului de consiliere pentru agresori (Baia Mare) precum și un psihoterapeut, colaborator voluntar al DASM Cluj-Napoca.

Proiectul "The Other Side of the Story: Perpetrators in Change" (OOSPC) își propune prevenirea perpetuării violenței domestice și schimbarea modelelor comportamentale violente ale agresorilor victimelor violenței domestice prin creșterea abilităților profesioniștilor din domeniu în a-i învăța pe agresori să adopte un comportament non-violent în relațiile interpersonale și să înțeleagă impactul violenței domestice asupra victimelor violenței domestice, asupra lor, a familiei lor și asupra comunității locale. Acest comunicat este co-finanțat de Programul Rights, Equality and Citizenship (REC) al Uniunii Europene (2014-2020). Proiectul este implementat în perioada 1.05.2020-30.04.2022 de un consorțiu format din: The Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family (Cipru) ca și coordonator și de partnerii săi, Bournemouth University (Marea Britanie), Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus- (Italia), The Union of Women Associations of Heraklion Prefecture (Grecia), European Knowledge Spot (Grecia) și Direcția de Asistență Socială și Medicală din Cluj-Napoca (România).

Pentru informații suplimentare referitoare la activitățile proiectului, ne puteți contacta la adresa de e-mail: osspc.dasm@gmail.com.

Echipa proiectului din partea DASM:

• Crina Moisă – Manager de proiect pentru DASM, Serviciul Management de proiecte și dezvoltare comunitară, DASM Cluj-Napoca;

• Ioana Oltean – Expert monitorizare tehnică și financiară, Serviciul Management de proiecte și dezvoltare comunitară, DASM Cluj-Napoca;

• Farcaș Raluca – Psiholog, Centrul de prevenire și de combatere a violenței domestice, DASM Cluj-Napoca;

• Moldovan Bianca –Asistent Social, Serviciul Protecția Copilului și Familiei, DASM ClujNapoca.

 

Image

The contents of this website represent the views of the author only and is his sole responsibility and do not necessarily reflect the views of the European Union. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

This website was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)