Το Πανεπιστήμιο του Bournemouth ένας από τους συνεργάτες του έργου μας "Η άλλη πλευρά της ιστορίας: οι δράστες σε διαδικασία αλλαγής" (OSSPC) ολοκλήρωσε τις ομάδες εστίασης για τις εργασίες που γίνονται στο πεδίο. Πραγματοποιήθηκαν επτά διαδικτυακές ομάδες εστίασης με συνολικά τριάντα τρεις συμμετέχοντες. Μια σειρά επαγγελματιών συμμετείχαν από ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου πήραν μέρος κοινωνικοί λειτουργοί, μαιευτικό προσωπικό, υπάλληλοι του τοπικού συμβουλίου κι εξειδικευμένα άτομα που εργάζονται στην υποστήριξη θυμάτων και δραστών ενδοοικογενειακής βίας. Αυτό που έγινε σαφές σε όλες τις ομάδες ήταν ότι υπάρχει πραγματική επιθυμία να δημιουργηθούν θετικές και χρηματοδοτούμενες οδοί για τους καταχρηστικούς συντρόφους ώστε να έχουν πρόσβαση στην υποστήριξη για αλλαγή.

Συζητήθηκαν τα διαφορετικά εμπόδια στη λήψη υποστήριξης, καθώς και μερικά παραδείγματα ορθών πρακτικών για το πού λειτουργεί καλά το σύστημα. "Είμαστε ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε αυτά τα ευρήματα με τους εταίρους μας στην ΕΕ". Δρ Jade Lewell, Πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ.

Image

The contents of this website represent the views of the author only and is his sole responsibility and do not necessarily reflect the views of the European Union. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

This website was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)