Στο πλαίσιο του έργου «Η άλλη πλευρά της ιστορίας: Οι Δράστες σε Διαδικασία Αλλαγής (OSSPC)» , ο «Σύνδεσμος Μελών  Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & νομού Ηρακλείου» διεξήγαγε ομάδα εστίασης ως μέρος της έρευνας της για την ενδοοικογενειακή Βία που έχει έμφυλα χαρακτηριστικά, καθώς και την ανάλυση των δραστών. Ο σκοπός αυτής της ομάδας ήταν να συζητήσει διεξοδικά και να κατανοήσει καλύτερα πως να αναπτύξει προγράμματα για δράστες, ώστε να μπορεί να τους υποστηρίξει αλλά και ενδεχομένως να συμβάλλει στην αλλαγή συμπεριφοράς τους.

Στην ομαδα εστίασης συμμετείχαν 17 επαγγελματίες / ειδικοί από όλη την Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες ήταν εκπρόσωποι από οργανισμούς με εμπειρία στο πεδίο, οι οποίοι ασχολούνται με την ενδοοικογενειακή βία βοηθώντας τα θύματα ή / και τους δράστες αυτών. Όλοι οι συμμετέχοντες / ενδιαφερόμενοι έχουν μεγάλη εμπειρία στον τομέα, ευρύ θεωρητικό υπόβαθρο και εμπεριστατωμένη άποψη.

Η ομάδα εστίασης ανέλυσε συγκεκριμένες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένου του θέματος της ενδοοικογενειακής βίας (σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική βία, καθώς και επίμονη παρακολούθηση) και άλλες σχετικές περιπτώσεις, όπως ο εθισμός στις ουσίες. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν τόσο στο κομμάτι προστασίας του θύματος όσο και της διαχείρισης του δράστη. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν επιπλέον τις κατευθυντήριες γραμμές και τις παρεμβάσεις σχετικά με τα προγράμματα δραστών προκειμένου να τους υποστηρίξουν και να τους βοηθήσουν να αλλάξουν τη βίαιη συμπεριφορά τους, κατανοώντας ταυτόχρονα τις επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας στον εαυτό τους, στις οικογένειές τους και στην κοινότητα γενικά.

Όλοι οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους, μίλησαν ανοιχτά και ελεύθερα με πνεύμα συνεργασίας. Εξέφρασαν αντικρουόμενες απόψεις, αλλά πάντα με σεβασμό μεταξύ τους, ενώ τόνισαν το κοινά ενδιαφέροντα τους για το θύμα και τον δράστη.

Το κύριο εύρημα της ομάδας εστίασης είναι ότι οι παρεμβάσεις στους δράστες χρειάζεται να περιλαμβάνουν μια εξατομικευμένου χαρακτήρα προσέγγιση, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τα ισχυρά στερεότυπα φύλου, την πατριαρχία, τα θέματα φύλου και τις τοξικές αρρενωπότητες. Οι συμμετέχοντες επίσης έθεσαν το ζήτημα διαχείρισης της εφηβικής ταυτότητας και του ρόλου της οικογένειας σε τέτοιες περιπτώσεις.

Όπως διαπιστώθηκε από την ομάδα εστίασης, στην Ελλάδα υπάρχει ανάγκη για περισσότερο εξειδικευμένες και αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις στους δράστες, καθώς και ανάγκη συνεργασίας ανάμεσα στις σχετικές υπηρεσίες (π.χ. αστυνομία, σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων και προγράμματα δραστών).

Τονίζεται ότι υπάρχει ανάγκη για αλλαγές στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο λόγω του ότι στην πράξη, δεν προστατεύει τα θύματα, ούτε κάνει τους δράστες να αναλάβουν την ευθύνη της πράξης τους.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τη θέληση να συνεχίσουν την επικοινωνία και τη συνεργασία, πέρα από αυτήν την ομάδα εστίασης, ώστε να δημιουργήσουν μια πιο θεμελιωμένη  και παραγωγική συνεργασία πολλών / διαφορετικών οργανισμών / φορέων.

Image

The contents of this website represent the views of the author only and is his sole responsibility and do not necessarily reflect the views of the European Union. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

This website was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)