În contextul proiectului “The Other Side of the Story: Perpetrators in Change (OSSPC)”,  partenerul “The Union of Women Associations of Heraklion Prefecture (UWAH)” a realizat un grup de discuții ca parte a cercetării privind violența de gen și analiza autorilor acesteia. Scopul acestui focus-grup a fost să discute pe larg și să înțeleagă mai bine cum pot fi dezvoltate programe pentru agresori pentru a sprijini și pentru a schimba, potențial, comportamentele acestora.

La focus grup au participat 17 profesioniști din întreg teritoriul Greciei. Participanții au fost reprezentanți ai unor organizații cheie și cu experiență, care se ocupă de asistența victimelor violenței domestice și / sau autorilor acestora. Toți participanții / părțile interesate au avut o experiență îndelungată pe teren, un bază teoretică solidă și o viziune cuprinzătoare.

Focus grupul a analizat studii de caz specifice, inclusiv subiectul violenței domestice (violență fizică, psihologică și sexuală, precum și urmărirea) și alte aspecte conexe, cum ar fi dependența de substanțe. Discuția s-a concentrat și asupra intervențiilor care ar trebui puse în aplicare. Participanții au discutat, de asemenea, liniile directoare și intervențiile cu privire la programele pentru agresori pentru a-i sprijini și a-i ajuta să-și schimbe comportamentele violente; înțelegând în același timp efectele violenței domestice asupra lor, a familiilor lor și a comunității în general.

Toți participanții au împărtășit experiențe, foarte deschis și cu un spirit de colaborare. Și-au exprimat opinii contradictorii, păstrându-si în același timp întotdeauna respectul unul față de celălalt, în timp ce au evidențiat interesele comune pentru victimă și agresor.

Principala constatare a focus grupului este că intervențiile asupra agresorilor ar trebui să presupună o abordare personalizată, dar abordând în același timp, stereotipurile puternice de gen, patriarhatul, problemele de gen și masculinitățile toxice. Participanții au ridicat, de asemenea, problema minorității și a rolului familiei în astfel de cazuri.

După cum a fost constatat în cadrul acestui focus grup, în Grecia, este nevoie de intervenții mai specializate și mai eficiente asupra agresorilor, precum și de o mai bună cooperare a tuturor serviciilor corespunzătoare (de exemplu, poliție, sistemul de justiție penală, servicii de sprijinire a victimelor și programe pentru agresori). (nevoie de colaborare între mai multe agenții și acțiuni coordonate în vigoare).

S-a evidențiat că este nevoie de modificări în cadrul legislativ datorită faptului că, în practică, nu sunt protejate victimele și nu sunt responsabilizați agreorii, aceștia nu răspund pentru faptele lor.

În cele din urmă, merită menționat faptul că, motivați de acest focus grup, participanții și-au exprimat dorința de a continua comunicarea și cooperarea dintre ei, dincolo de acest focus grup, pentru a crea o cooperare între mai multe instutuții mai stabilă și mai productivă.

Image

The contents of this website represent the views of the author only and is his sole responsibility and do not necessarily reflect the views of the European Union. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

This website was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)