Una dintre activitățile proiectului, intitulată ”Timpul schimbării: cercetări bazate pe dovezi pentru noi abordări practice”, are ca scop cartografierea și analiza comparativă a activității curente cu agresorii din țările participante, estimarea amplorii problemei, realizarea unei evaluări a nevoilor și recomandarea unui program relevant de lucru cu agresorii  pentru profesioniști sub forma unei intervenții din afara sferei  justiției penale;

În cadrul acestei activități, European Knowledge Spot a organizat două focus grupuri (29 septembrie și 2 octombrie 2020).

Discuțiile au fost planificate cu atenție, concepute pentru a obține percepții diferite asupra profilului autorilor și victimelor, asupra cadrului legal actual și asupra rolului crucial al școlilor, poliției și al familiilor în prevenirea și combaterea violenței și abuzurilor în familie.

Am dori să adresăm mulțumiri speciale psihiatrilor, psihologilor, asistenților sociali și avocaților care au participat la discuții și au asistat la generarea unei varietăți de opinii cu privire la actele de violență domestică și abuz”.  European Knowledge Spot

Participanții la cele două focus-grupuri organizate de EKS reprezintă următoarele organizații: The General Secretary for Family Policy and Gender Equality, Greek Ombudsman, The Hellenic Systemic Thinking and Family Therapy Association (H.E.S.T.A.F.T.A), Centre for Research on Women’s Issues (CRWI) “Diotima”, Caritas Hellas, Center for European Constitutional Law, Apostoli NGO, Roots Research Center.

Image

The contents of this website represent the views of the author only and is his sole responsibility and do not necessarily reflect the views of the European Union. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

This website was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)