European Knowledge Spot (E.K.S),Grecia, este o organizație socială independentă, non-profit, cu sediul în Atena. A fost înființată în martie 2019 și este activă, în principal, în rezolvarea problemelor legate de discriminare, drepturile omului, ecologie socială și educație gratuită, egală și de calitate pentru toți.

Domenii de expertiză:

Justiție socială și drepturi fundamentale Abordarea stereotipurilor privind genul, rasa și religia și consolidarea valorilor egalității, nediscriminării, incluziunii, demnității umane, dialogului intercultural și democrației.

Integrare socială și economică Abordează problemele care stau la baza vulnerabilității, cum ar fi șomajul și excluziunea socială, sărăcia, discriminarea, inegalitatea și accesul inadecvat la resurse și mijloace de trai pentru a promova ocuparea deplină și productivă a tuturor.

Dezvoltare durabilă și inovare Susține cooperarea pe mai multe niveluri pentru a pune capăt sărăciei sub toate formele sale, pentru a atinge securitatea alimentară, pentru a promova bunăstarea tuturor, pentru a asigura educația incluzivă, pentru a promova sustenabilitatea mediului și pentru a obține o dezvoltare urbană durabilă.

Sănătate mintală și bunăstare Susține menținerea bunăstării populației în perioade de noi realități economice și pandemice și garantarea accesului la asistență medicală calitativă, abordând în același timp necesitatea reformelor din sectorul serviciilor publice, acestea fiind provocări comune statelor membre. Ce oferă European Knowledge Spot (E.K.S):

Promovarea metodologiilor inovatoare de învățare prin crearea unui Knowledge Hub - centru de resurse care să vină în sprijinul implementării obiectivelor de dezvoltare durabilă

Oferirea de servicii de suport pentru a împuternici pe oricine se confruntă cu nedreptate socială

Promovarea unor strategii care să construiască o creștere economică durabilă și să abordeze o serie de nevoi sociale, inclusiv eliminarea tuturor formelor de practici dăunătoare și violența împotriva femeilor și fetelor

Coordonarea și elaborarea propunerilor de proiecte de cercetare finanțate de UE și dezvoltarea în continuare a rezultatelor cercetării și a prototipurilor în produse și servicii inovatoare.


European Knowledge Spot (E.K.S), Grecia

Adresă: str Karaiskaki 11 , 154-51 Atena, Grecia

Website: http://www.euknowledgespot.com/

Εmail: info@euknowldgespot.com             

Facebook page

https://www.facebook.com/European-Knowledge-Spot-108997464163476/?eid=ARBT7eiRmRI0s49-t67_UTtUGZVeLKifoUk6HYEpKhk-xEa3yE60-a0HEOV6ITzNCFvR5o8Ah9JyCVCU

 

ECHIPA PROIECTULUI:

Image
part5

The contents of this website represent the views of the author only and is his sole responsibility and do not necessarily reflect the views of the European Union. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

This website was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)