Cealaltă parte a poveștii: agresori în schimbare –  Cercetare în parteneriat cu privier la intervențiile profesioniștilor asupra agresorilor familiali în Marea Britanie, Grecia, Italia, Cipru și România

Dr. Jade Levell, Dr. Jane Healy, Dr. Orlanda Harvey, Dr. Terri Cole, Prof. Colin Pritchard

  Marți, 14 septembrie 2021, Dr. Jade Levell, Dr. Orlanda Harvey, Dr. Terri Cole și Prof. Colin Pritchard au susținut o prezentare în format online, intitulată The Other Side of the Story: Perpetrators in Change- Partnership research into DVA perpetrator interventions in UK, Greece, Italy, Cyprus and Romania în cadrul celei de-a 4-a Conferințe europene privind violența în familie, desfășurată în perioada 13 - 15 septembrie 2021.

  Prezentarea s-a concentrat pe constatările raportului transnațional „Time for Change: Evidence Bases research for new practice approaches”, coordonat de Universitatea Bournemouth în cadrul proiectului OSSPC, adică pe temele-cheie ale cercetării din teren: răspunsul coordonat al comunității, presiunile generate de resurse, importanța serviciilor de sănătate, nevoia de formare comunitară, stigmatizarea și eticheta de „agresor”, în contextul inegalității de gen.

  Prezentarea a cuprins și scopul proiectului, etapele de bază, obiectivele proiectului și următorii pași care trebuie parcurși în cadrul proiectului: dezvoltarea unui manual cu standarde minime pentru munca cu agresorii familiali, programe de schimbare a comportamentelor agresorilor, dezvoltarea unui ghid pentru formatori și a unui ghid pentru profesioniști, crearea mediului virtual de învățare (VLE) al proiectului OSSPC, susținerea a 10 training-uri de consolidare a capacității pentru 300 de profesioniști din prima linie, care participă la programul voluntar de consolidare a capacității profesioniștilor în munca cu agresorii și realizarea a 5 rapoarte de evaluare a programului de formare profesională.

Prezentare_despre_Proiectul_OSSPC_la_a_4_a%20_Conferinta_European%C4%83_despre_Violenta_Domestica_pdf.pdf

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor. Comisia Europeană nu este responsabilă pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

ro

 

Image

The contents of this website represent the views of the author only and is his sole responsibility and do not necessarily reflect the views of the European Union. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

This website was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)