COMUNICAT DE PRESĂ

Încheierea, cu succes, a proiectului

"The Other Side of the Story: Perpetrators in Change" (OSSPC)

Contract de grant nr.  881684 OSSPC

REC-AG-2019/REC-RDAP-GBV-AG-2019

Proiect co-finanțat de Programul Uniunii Europene Rights, Equality and Citizenship (2014-2020).

 

Proiectul "The Other Side of the Story: Perpetrators in Change" (OSSPC) a fost implementat de un consorțiu format din: The Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family (APHVF) - Cipru ca și coordonator și de partenerii săi, Bournemouth University (BU) - Marea Britanie, Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus  (CAM) - Italia, The Union of Women Associations of Heraklion Prefecture  (UWAH) - Grecia, European Knowledge Spot (EKS) - Grecia, Direcția de Asistență Socială și Medicală (DASM) - România și University of Bristol - Marea Britanie.

Proiectul și-a propus prevenirea perpetuării violenței domestice și schimbarea modelelor comportamentale violente ale agresorilor familiali prin îmbunătățirea abilităților profesioniștilor din domeniu în a-i învăța pe agresori să adopte un comportament non-violent în relațiile interpersonale și să înțeleagă impactul violenței domestice asupra victimelor violenței domestice, asupra lor, a familiei lor și asupra comunității locale.

Proiectul s-a adresat în mod direct profesioniștilor care oferă servicii victimelor violenței domestice și instituțiilor publice/private de profil relevante din domeniul violenței domestice. În mod indirect, proiectul s-a adresat victimelor violenței domestice, în vederea diminuării perpetuării violenței domestice.

Prin activitățile implementate, proiectul a reușit să îndeplinească rezultatele așteptate, cu un impact semnificativ în țările din care provin partenerii.

În primul rând, au fost elaborate rapoarte naționale (Cipru, Marea Britanie, Italia, Grecia, România) referitoare la munca profesioniștilor cu agresorii familiali, la politicile naționale, la cadrele de reglementare, la modele de bune practici și evaluate nevoile, pentru a estima amploarea problemei. Pe baza acestor rapoarte a fost realizat un raport transnațional, de analiză comparativă la nivelul țărilor partenere.

O serie de recomandări de politici publice cu privire la nevoile și la importanța dezvoltării programelor adresate agresorilor familiali au fost formulate în țările participante și transmise factorilor de decizie.

La nivelul profesioniștilor din domeniu, a crescut nivelul de cunoaștere și de înțelegere a dinamicii din spatele violenței și abuzului în familie, precum și al credințelor, valorilor și tacticilor agresorilor familiali.  Au fost elaborate materiale relevante precum: un manual de standarde minime pentru programele de schimbare comportamentală a agresorilor familiali și o metodologie pentru consolidarea capacităților profesioniștilor din prima linie, fiind formați un număr de 454 profesioniști din asistență socială, din domeniul medical și din cel al justiției penale din țările consorțiului.

Au fost elaborate strategii regionale pentru asigurarea unui răspuns integrat la incidentele de violență domestică, de către parteneri, ca instrument de încurajare a colaborării interinstituționale în intervenția în cazul incidentelor de violență domestică. Mergând mai departe, prin intermediul proiectului a crescut gradul de colaborare interinstituțională în țările partenere și s-au pus bazele unei rețele de profesioniști din aceste structuri instituționale, deschiși să colaboreze pentru prevenirea perpetuării violenței domestice.

A crescut nivelul de conștientizare în rândul factorilor de decizie, al profesioniștilor și al publicului larg cu privire la nevoia existenței unor programe adresate agresorilor familiali, ca parte a unei abordări integrate și cuprinzătoare pentru prevenirea și combaterea violenței domestice. În acest sens au fost organizate evenimente de conștientizare și de diseminare a rezultatelor în toate țările parteneriatului (National Info Days), precum și o Conferință Internațională, de final al proiectului, în Cluj-Napoca, România, întrunind un număr semnificativ de participanți.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 30 de luni (01.05.2020-31.10.2022), iar bugetul aprobat al proiectului a fost 505.543 Euro, cu o contribuție de 80% a Uniunii Europene, respectiv 404.434 Euro.

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați website-ul proiectului, www.osspc.eu și pagina de Facebook a proiectului: The Other Side of the Story: Perpetrators in change – Osspc project.

 

”Conţinutul prezentului comunicat de presă reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor. Comisia Europeană nu este responsabilă pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei”.

 

Acest comunicat de presă a fost finanțat prin Programul Uniunii Europene Rights, Equality and Citizenship (2014-2020)

 

Image

The contents of this website represent the views of the author only and is his sole responsibility and do not necessarily reflect the views of the European Union. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

This website was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)