Proiectul "The Other Side of the Story: Perpetrators in Change" (OSSPC) va fi implementat de un consorțiu format din: The Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family (APHVF), Cipru ca și Coordonator și de partenerii săi, Bournemouth University (BU)- Marea Britanie, Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus (CAM), Italia, The Union of Women Associations of Heraklion Prefecture (UWAH), Grecia, European Knowledge Spot (EKS), Grecia și Direcția de Asistență Socială și Medicală (DASM) din Cluj-Napoca, România.

Proiectul este co-finanțat de Programul Rights, Equality and Citizenship (REC) al Uniunii Europene (2014-2020).

Proiectul își propune prevenirea perpetuării violenței domestice și schimbarea modelelor comportamentale violente ale agresorilor victimelor violenței domestice prin creșterea abilităților profesioniștilor din domeniu în a-i învăța pe agresori să adopte un comportament non-violent în relațiile interpersonale și să înțeleagă impactul violenței domestice asupra victimelor violenței domestice, asupra lor, a familiei lor și asupra comunității locale.

Obiectivele specifice ale proiectului OSSPC vizează:

  • Facilitarea procesului de formulare/reformulare a planurilor de acțiune de către agenții naționale și /sau organizații comunitare pentru obținerea unui răspuns mai bun și mai eficient la violența în familie prin furnizarea de cercetări bazate pe dovezi privind eficacitatea programelor adresate agresorilor;

  • Formarea profesională a 300 de profesioniști (asistenți sociali, psihologi, etc) și îmbunătățirea competențelor acestora prin dezvoltarea unei metodologii eficiente pentru dobândirea abilităților necesare pentru a lucra cu agresorii în direcția schimbării acestora și a prevenirii perpetuării fenomenului violenței domestice;

  • Susținerea colaborării inter-instituționale în elaborarea de strategii în domeniul violenței domestice și crearea unei rețele eficiente de prevenire și intervenție timpurie prin furnizarea de: rapoarte privind strategiile regionale prin colaborare inter-instituțională, organizarea de mese rotunde cu actori sociali relevanți care vizează susținerea colaborării inter-instituționale și formularea unui răspuns integrat la violența domestică precum și încheierea unor protocoale de colaborare în cadrul programelor de intervenție adresate autorilor de violență domestică;

  • Îmbunătățirea gradului de conștientizare cu privire la importanța colaborării eficiente între actorii sociali relevanți, care să crească nivelul siguranței victimelor violenței, să reducă riscurile și să prevină actele de violență ulterioare, prin organizarea de întâlniri regionale cu 100 de profesioniști și cel puțin 50 de agenții care vor adera la liniile directoare ale protocolului de colaborare încheiat în cadrul proiectului.

Rezultatele așteptate ale proiectului:

  • Nivelul de conștientizare în rândul factorilor de decizie, a profesioniștilor și a publicului larg cu privire la nevoia existenței unor programe pentru agresori, ca element important al unei abordări integrate și cuprinzătoare pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor va fi îmbunătățit;

  • Nivelul de cunoaștere și de înțelegere a profesioniștilor asupra dinamicii din spatele violenței și abuzului în familie, precum și asupra credințelor, valorilor și tacticilor agresorilor va fi îmbunătățit;

  • Colaborarea inter-instituțională în domeniul proiectului va fi consolidată;

  • Vor fi produse instrumente adecvate și vor fi realizate evenimente de sensibilizare pentru a preveni practicile abuzive și pentru a îndemna publicul larg și factorii de decizie să militeze împreună pentru combaterea violenței în familie.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni (01.05.2020-30.04.2022), iar bugetul aprobat al proiectului este de 505.543,72 Euro, cu o contribuție de 80% a Uniunii Europene, respectiv 404.434,97 Euro.

aa

 

The contents of this website represent the views of the author only and is his sole responsibility and do not necessarily reflect the views of the European Union. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

This website was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)