aaa

COMUNICAT DE PRESĂ

Proiectul "The Other Side of the Story: Perpetrators in Change" (OSSPC)

 Timpul schimbării: cercetări bazate pe dovezi pentru noi abordări practice (WP 2)

Grant Agreement Nr – 881684, Call: SEP-210599744 REC-AG-2019

 

Proiectul "The Other Side of the Story: Perpetrators in Change" (OSSPC) este implementat de The Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family (APHVF)  Cipru, Bournemouth University (BU) Marea Britanie, Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus (CAM) Italia, The Union of Women Associations of Heraklion Prefecture (UWAH) Grecia, European Knowledge Spot (EKS) Grecia și Direcția de Asistență Socială și Medicală (DASM) Cluj-Napoca, România. Proiectul este co-finanțat de Programul Uniunii Europene “Rights, Equality and Citizenship (2014-2020)”.

Unul dintre pachetele de activități ale proiectului, intitulat Timpul schimbării: cercetări bazate pe dovezi pentru noi abordări practice, își propune cartografierea și realizarea analizei comparative a activității curente cu agresorii familiali din țările participante, estimarea amplorii problemei, realizarea unei evaluări a nevoilor, descoperirea unor potențiale modalități de referire și recomandarea unui program relevant de lucru cu agresorii pentru profesioniști, sub forma unei intervenții din afara sferei justiției penale. În cadrul acestui pachet de activități, au fost elaborate 5 rapoarte naționale și un raport transnațional (analiză comparativă).

Cercetarea a implicat 173 de participanți din Cipru, Grecia, Italia, România și Marea Britanie, constând din:  organizarea unor focus grupuri cu profesioniști care lucrează în domeniul violenței domestice și al abuzului (20 de focus grupuri), realizarea unor chestionare online pentru victime ale violenței domestice (95) și a unor interviuri cu agresori familiali care au accesat programe de sprijin (18). Au fost evidențiate domeniile cheie tematice care au impact asupra accesului și asupra furnizării unor servicii agresorilor familiali. Acestea sunt legate de necesitatea oferirii unui răspuns comunitar coordonat, incluzând căi coerente de referire localizate, finanțare adecvată, instruire a profesioniștilor din prima linie și realizarea de publicitate pentru a ajuta victimele și agresorii să recunoască abuzul - într-un mod care reduce stigmatul, dar îi responsabilizează pe agresori. În cele din urmă, cercetarea a evidențiat o cantitate semnificativă de bune practici în țările partenere și a dovedit că furnizarea eficientă de servicii pentru agresori familiali poate duce la schimbarea comportamentului acestora, la reducerea suferinței cauzate și la construirea unui viitor mai bun.

Pe baza cercetării naționale și a analizei comparative, fiecare partener a formulat un set de recomandări de politici publice cu privire la programele de muncă ale profesioniștilor cu agresorii victimelor violenței domestice, luând în considerare specificul țării acestora și l-a trimis autorităților/ instituțiilor naționale responsabile de aceste chestiuni.

 

”Conţinutul prezentului comunicat de presă reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor. Comisia Europeană nu este responsabilă pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei”.

Acest comunicat de presă a fost finanțat prin Programul Uniunii Europene Rights, Equality and Citizenship  (2014-2020)

Image

The contents of this website represent the views of the author only and is his sole responsibility and do not necessarily reflect the views of the European Union. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

This website was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)