This is output from ExampleAllNodes

-Realizarea și publicarea unui raport de analiză comparativă a muncii profesioniștilor cu agresorii victimelor violenței domestice, a politicilor naționale, a cadrelor de reglementare, a modelelor de bune practici din Cipru, Marea Britanie, Italia, Grecia și România, pentru a estima amploarea problemei; realizarea unei evaluări a nevoilor și recomandarea unui program relevant de lucru cu agresorii  pentru profesioniști sub forma unei intervenții din afara sferei  justiției penale/unor programe voluntare pentru agresori;


-Formularea unor recomandări de politici publice cu privire la nevoile și la importanța dezvoltării programelor pentru agresori sub formă de intervenție din afara sferei justiției penale în Cipru, Marea Britanie, Italia, Grecia și România, subliniind necesitatea de a întreprinde schimbări sistemice pentru a încorpora noi abordări practice.


-Dezvoltarea unor standarde minime pentru programele de schimbare a comportamentului agresorilor, precum și a unui program comun de consolidare a capacității profesioniștilor care va presupune: pregătirea profesioniștilor pentru schimbarea comportamentului agresorilor, cu scopul creșterii capacității profesioniștilor din prima linie și îmbunătățirii cunoștințelor și abilităților acestora pentru a se adresa în mod adecvat autorilor faptelor de violență domestică. Programul de consolidare a capacităților profesioniștilor va fi însoțit de un manual pentru formatori și de un ghid de muncă cu agresorii pentru profesioniști, care, împreună cu celelalte rezultate ale proiectului, vor fi disponibile publicului larg, prin platforma regională online creată pentru împărtășirea resurselor.


-Pregătirea unor strategii regionale pentru asigurarea unui răspuns integrat la incidentele de violență domestică, ca instrument de încurajare a colaborării inter-instituționale în intervenția în cazul incidentelor de violență domestică.


-Dezvoltarea unor protocoale de colaborare între instituțiile de profil pentru întărirea cooperării acestora, creându-se astfel o rețea cu un nivel strâns de interacțiune, care să crească nivelul siguranței victimelor violenței, să reducă riscurile și să ajute la prevenirea actelor de violență ulterioare.


-Organizarea de evenimente de conștientizare cu privire la importanța programelor adresate agresorilor ca instrument de prevenire și combatere a violenței domestice, prin intermediul unor ateliere de lucru, mese rotunde, conferințe naționale și unei conferințe internaționale

The contents of this website represent the views of the author only and is his sole responsibility and do not necessarily reflect the views of the European Union. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

This website was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)