Η Διεύθυνση Κοινωνικών και Ιατρικών Υπηρεσιών της Cluj-Napoca (DASM), εταίρος στην κοινοπραξία υλοποίησης του έργου "The Other Side of the Story: Perpetators in Change" (OSSPC), διοργάνωσε τρεις διαδικτυακές ομάδες εστίασης, όπου συμμετείχαν 30 ειδικοί στον τομέα της ενδοοικογενειακής βίας και των θεραπευτικών προγραμμάτων δραστών. Οι ομάδες εστίασης έλαβαν χώρα μεταξύ 4-6 Νοεμβρίου 2020.

Στόχος των ομάδων εστίασης ήταν η εκτίμηση των αναγκών αναφορικά με τα θεραπευτικά προγράμματα δραστών ενδοοικογενειακής βίας, η μείωση του προβλήματος της ενδοοικογενειακής βίας στη Ρουμανία, η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούν αυτά τα προγράμματα και η ανταλλαγή καλών πρακτικών και μεθόδων εργασίας με δράστες.

Κατά τη διάρκεια των ομάδων εστίασης, επισημάνθηκαν οι ακόλουθες πτυχές:

 - ανάγκη ανάπτυξης και αύξησης του αριθμού των προγραμμάτων πρόληψης (προγράμματα πρώιμης εκπαίδευσης στα σχολεία για θέματα που σχετίζονται με τη βία, τον εκφοβισμό, τις υγιείς σχέσεις· αύξηση της ενημέρωσης μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας με στόχο την αλλαγή της υφιστάμενης νοοτροπίας, μείωση της ανοχής όσον αφορά την ενδοοικογενειακή βία, ενημέρωση της κοινότητας για υπάρχουσες λύσεις και υπηρεσίες)

 - ανάγκη προσέγγισης του ζητήματος της ενδοοικογενειακής βίας τόσο από την πλευρά του θύματος όσο και από την πλευρά του δράστη (αύξηση του αριθμού των κέντρων υποδοχής και των χώρων φιλοξενίας για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, δημιουργία προγραμμάτων δραστών σε κάθε πόλη, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για επαγγελματίες πρώτης γραμμής στις οργανωτικές δομές των δημόσιων υπηρεσιών, πρόσληψη προσωπικού και επαγγελματιών κατάρτισης για τα προγράμματα δραστών, ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης στον τομέα της ενδοοικογενειακής βίας και των προγραμμάτων των δραστών, ανάπτυξη σαφών διαδικασιών για τα προγράμματα δραστών και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις των επαγγελματιών πρώτης γραμμής, ανάπτυξη διεπιστημονικών ομάδων)

- 8 (εκπαιδευτικοί, γιατροί, ιερείς, αστυνομία, κοινωνικών λειτουργών) στην αναγνώριση / ταυτοποίηση και αναφορά, το συντομότερο δυνατό, καταστάσεων κακοποίησης / ενδοοικογενειακής βίας, ενίσχυση πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ διαφόρων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων (αστυνομία, δικαστήριο, ψυχιατρικές υπηρεσίες, κοινωνικές υπηρεσίες, βρεφοκομεία / νηπιαγωγεία / σχολεία, ιατρεία, κέντρα παιδικής μέριμνας κ.λπ.) και της λειτουργίας των υφιστάμενων υπηρεσιών (κινητές ομάδες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης ή / και παρακολούθηση της συμμόρφωσης με ασφαλιστικά μέτρα με υποστήριξη ηλεκτρονικών αγκυλών) ·

 - ύπαρξη ορισμένων νομοθετικών κενών (έλλειψη σταδιακών ποινών που επιβάλλονται στους δράστες, προαιρετικός και βοηθητικός χαρακτήρας των δικαστικών διατάξεων σχετικά με την υποχρέωση των δραστών να παρακολουθούν πρόγραμμα ψυχολογικής συμβουλευτικής, την ύπαρξη ορισμένων ασυνεπειών στην παρέμβαση σε περιπτώσεις παιδικής κακοποίησης και στις νομικές διατάξεις που διέπουν περιπτώσεις σεξουαλικών πράξεων με ανήλικα άτομα).

Οι ομάδες εστίασης που διοργάνωσε η DASM είχαν ως συμμετέχοντες εκπροσώπους από το Τμήμα πρόληψης και καταπολέμησης εγκλημάτων (The Cluj County Police Inspectorate), το γραφείο εισαγγελέα το οποίο υπάγεται στο δικαστήριο του Cluj · την υπηρεσία δικαστικής επιτήρησης Cluj, το Σύνδεσμο Vivad Association και το Ρουμανικό Διαμεσολαβητικό Ίδρυμα (Cluj-Napoca), tο ερευνητικό κέντρο στον τομέα της ενδοοικογενειακής βίας και το συμβουλευτικό κέντρο για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας (Πανεπιστήμιο Babeș-Bolyai), tο συμβουλευτικό κέντρο για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας («Comunitatea VeDe» Project, μητροπολιτική περιοχή Cluj), το τμήμα Διαχείρισης Περιπτώσεων Βίας Ενηλίκων, Ενδοοικογενειακής Βίας, και παροχή βοήθειας σε Ηλικιωμένους (DGASPC Cluj), τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας και Προστασίας των Παιδιών), το καταφύγιο έκτακτης ανάγκης για θύματα ενδοοικογενειακής βίας (DGASPC Cluj), το κέντρο παρέμβασης της κομητείας για κακοποιημένα παιδιά (DGASPC Cluj), το κέντρο πρόληψης και καταπολέμησης της ενδοοικογενειακής βίας (DASM Cluj-Napoca), το τμήμα προστασίας παιδιών και οικογένειας (DASM Cluj-Napoca), το συμβουλευτικό κέντρο για δράστες (Cugir), το κέντρο"O nouă șansă", (Βουκουρέστι), το συγκρότημα υπηρεσιών ενδοοικογενειακής βίας, το συμβουλευτικό κέντρο για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και το κέντρο συμβουλευτικής για δράστες (DAS Timișoara), το συμβουλευτικό κέντρο για δράστες (Βουκουρέστι), τη φυλακή Aiud, το Σύνδεσμο Transcena (Brasov), Το συμβουλευτικό κέντρο για τους δράστες (Baia Mare) και ένα εθελοντή ψυχοθεραπευτή, συνεργάτη του DASM Cluj-Napoca.

Ο στόχος του έργου OSSPC είναι να αποτρέψει την περαιτέρω ενδοοικογενειακή βία και να αλλάξει τα βίαια συμπεριφορικά πρότυπα με την αύξηση της ικανότητας των πρώτων εργαζομένων που θα διδάξουν περαιτέρω τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας να υιοθετήσουν μη βίαιη συμπεριφορά σε διαπροσωπικές σχέσεις και να κατανοήσουν τον αντίκτυπο της ενδοοικογενειακής βίας στην τους, την οικογένεια και την κοινότητά τους.

Το έργο υλοποιείται μεταξύ 1.05.2020-30.04.2022 από μια κοινοπραξία που αποτελείται από: Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και τον Χειρισμό της Βίας στην Οικογένεια (Κύπρος) ως συντονιστής και των συνεργατών τους, Πανεπιστήμιο Bournemouth (UK), Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus- (Ιταλία), Η Ένωση Γυναικών Συλλόγων του Νομού Ηρακλείου (Ελλάδα), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Γνώσης (Ελλάδα) και η Διεύθυνση Κοινωνικών και Ιατρικών Υπηρεσιών του Cluj-Napoca (Ρουμανία).

 

Image

The contents of this website represent the views of the author only and is his sole responsibility and do not necessarily reflect the views of the European Union. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

This website was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)