This is output from ExampleAllNodes

-Διερεύνηση, χαρτογράφηση και συγκριτική ανάλυση των προγραμμάτων που αφορούν σε δράστες ενδοοικογενειακής βίας προκειμένου να εκτιμηθεί το μέγεθος του προβλήματος. Η έρευνα θα διεξαχθεί στην Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ελλάδα και Ρουμανία. Σε αυτό το πλαίσιο θα πραγματοποιηθεί μια εκτίμηση των αναγκών και θα προταθούν σχετικά προγράμματα δραστών που θα απευθύνονται σε επαγγελματίες της πρώτης γραμμής και που θα έχουν τη μορφή προγραμμάτων εκτός του συστήματος ποινικής διαμεσολάβησης/εθελοντικά προγράμματα δραστών.


-Διατύπωση συστάσεων εθνικής πολιτικής σχετικά με τις ανάγκες και τη σημασία της ανάπτυξης προγραμμάτων δραστών με τη μορφή παρέμβασης εκτός του συστήματος της ποινικής δικαιοσύνης. Παράλληλα θα υπογραμμιστεί η ανάγκη για συστημική αλλαγή και για  ενσωμάτωση νέων πρακτικών προσεγγίσεων.


-Ανάπτυξη  κριτηρίων που αφορούν σε εθελοντικά προγράμματα αλλαγής βίαιων συμπεριφορικών προτύπων καθώς και σχεδιασμός ενός κοινού προγράμματος κατάρτισης με στόχο την  προετοιμασία των επαγγελματιών και την αύξηση και τη βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους για μια πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των δραστών ενδοοικογενειακής βίας. Το πρόγραμμα κατάρτισης θα συνοδεύεται από ένα εγχειρίδιο για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, το οποίο μαζί με τα υπόλοιπα αποτελέσματα του έργου, θα είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας η οποία θα διασφαλίσει τη  βιωσιμότητά του έργου.


-Ανάπτυξη στρατηγικών για μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη απάντηση σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και για ενισχυμένη συνεργασία πολλών οργανισμών στο πεδίο δράσης του έργου.


-Ανάπτυξη πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ κυβερνητικών οργανισμών και οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών τα οποία θα δίνουν έμφαση στη συνεπή απόκριση υπηρεσιών που αυξάνει την ασφάλεια, μειώνει τους κινδύνους και βοηθά στην αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων στην κοινότητα.


-Βελτιωμένη ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη των προγραμμάτων δραστών ως σημαντικό στοιχείο μιας ολοκληρωμένης / περιεκτικής προσέγγισης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθούν στοχευμένες συναντήσεις, ημερίδες πληροφόρησης και ένα Διεθνές Συνέδριο.

The contents of this website represent the views of the author only and is his sole responsibility and do not necessarily reflect the views of the European Union. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

This website was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)