Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) στην Κύπρος, είναι η μόνη ΜΚΟ με δραστηριοποίηση στον τομέα της αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας στην Κύπρο από το 1990. Ο ΣΠΑΒΟ λειτουργεί την Εθνική Γραμμή Βοήθειας 1440 (24/7) για την ενδοοικογενειακή βία και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη τόσο στα θύματα όσο και στους δράστες. Επιπλέον, λειτουργεί υπηρεσία SMS και υπηρεσία ζωντανής συνομιλίας, διοργανώνει εκπαιδευτικά / προληπτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια / σεμινάρια / εργαστήρια από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σε επαγγελματίες, οργανισμούς, πανεπιστήμια, εθελοντές, νέους, παιδιά, εκπαιδευτικούς , το ευρύ κοινό, επαγγελματικούς φορείς κ.λπ. 

Ο ΣΠΑΒΟ λειτουργεί τα μοναδικά 3 καταφύγια στην Κύπρο για θύματα ενδοοικογενειακής βίας (για γυναίκες και τα παιδιά τους) και βρίσκονται σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο. Λόγω των υψηλών αιτημάτων για καταφύγια, ο Σύνδεσμος διαθέτει επιπλέον ασφαλείς χώρους φιλοξενίας σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο. Ακόμα, ο ΣΠΑΒΟ λειτουργεί μαζί με το Hope For Children τις ευρωπαϊκές γραμμές βοήθειας 116000 για τα ελλείποντα παιδιά και το 116111 για συμβουλευτική και υποστήριξη παιδιών και εφήβων. Επίσης, ο ΣΠΑΒΟ λειτουργεί ερευνητικό κέντρο για την επεξεργασία στατιστικών δεδομένων, καθώς και για το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά και Εθνικά κονδύλια. Τέλος, ο ΣΠΑΒΟ λειτουργεί το Σπίτι της Γυναίκαις, το οποίο στεγάζει όλες τις σχετικές υπηρεσίες πρώτης γραμμής (Αστυνομία, Υπηρεσία Κοινωνικής Ευημερίας, Νομική Υπηρεσία, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί) όπου προσφέρονται υπηρεσίες σε γυναίκες θύματα βίας και τα παιδιά τους.

Συνεργάτης 1 (Συντονιστής Εταίρος)

 

Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια, Κύπρος

Γραμμή Βοήθειας 1440, Υπηρεσία SMS 99-984042, Υπηρεσία Live Chat www.domviolence.org.cy,

Email: info@domviolence.org.cy

Ιστοσελίδα: https://domviolence.org.cy/

Αποστολή μηνύματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

https://www.instagram.com/spavo_1440/

https://www.linkedin.com/in/σπαβο-aphvf-29350a147

https://www.youtube.com/channel/UCO9ZhVQBEXG-nFJSwTJY7bQ

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ:

 

 

Image
gr

The contents of this website represent the views of the author only and is his sole responsibility and do not necessarily reflect the views of the European Union. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

This website was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)