Το Κέντρο Ascolto Uomini Maltrattanti (CAM), είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2009 στη Φλωρεντία της Ιταλίας. Είναι το πρώτο κέντρο, σε εθνικό επίπεδο, για άνδρες που εμπλέκονται σε ενδοοικογενειακή βία. Η ιδέα για το Κέντρο ξεκίνησε λόγω των αυξημένων περιστατικών βίας που αντιμετώπιζαν τα υφιστάμενα κέντρα, και στη πραγματικότητα προωθήθηκε, στην αρχική του φάση, από την Artemisia, κέντρο υποστήριξης γυναικών στη Φλωρεντία. Η αποστολή του είναι η προώθηση, η αντίθεση, η παρέμβαση και η πρόληψη πάνω σε θέματα βίας κατά των γυναικών και των ανηλίκων, μέσω της εφαρμογής των προγραμμάτων αλλαγής που απευθύνονται σε άνδρες που δρουν βίαια σε συναισθηματικές σχέσεις.

Λειτουργεί σε διάφορα πεδία:

  • 1. Υποστηρίζει δραστηριότητες για άνδρες δράστες βίας. Από τα στατιστικά που έχουν συγκεντρωθεί, στα 10 χρόνια δραστηριότητας, πάνω από 900 κλήσεις έχουν γίνει από άνδρες που έχουν διαπράξει βία σε σχέσεις. Το μάθημα περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό τηλεφώνημα, ατομικές συνεντεύξεις για τον εντοπισμό βίας και το κίνητρο να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση, ψυχοπαιδαγωγικές και θεραπευτικές ομάδες.
  • 2. Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης: μέσω της οργάνωσης και της συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια, και μέσα από πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης σε σχολεία και πανεπιστήμια, με μετανάστες/ πρόσφυγες.
  • 3. Εκπαίδευση και επιστημονική διάδοση: από το 2012, το Κέντρο προσφέρει περιοδικές ευκαιρίες κατάρτισης στην εθνική και διεθνή επικράτεια. Είναι το ιταλικό επίκεντρο του Πρωτοκόλλου IMPACT, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

Συνεργάτης 3

 

 Centro Ascolto Uomini Maltrattanti (CAM), Ιταλία,

 Via Enrico Il Navigatore 17 50127 Φλωρεντία, Ιταλία

 www.centrouominimaltrattanti.org

 Facebook: Centro Ascolto Uomini Maltrattanti Firenze

 Instagram: @camfirenze

Ομάδα έργου:

•Dr. Alessandra Pauncz- Ψυχολόγος και Πρόεδρος, ιδρυτικό μέλος του CAM. Πρόεδρος του RELIVE (Ιταλία) και Εκτελεστική Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Δικτύου WWP-EN (Work With Perpetrators). Πραγματοποίησε την ψυχολογική εκπαίδευση της ομάδας στην οποία είναι και συγγραφέας, και της ομάδας ωφελούμενων του CAM που συμμετείχαν σε ένα κύκλο συνεδριών. Ασχολείται με το σχεδιασμό, την εκτίμηση κινδύνου της υποτροπής, τον συντονισμό και τη παρουσίαση του CAM. Είναι συγγραφέας πολλών κειμένων και δημοσιεύσεων για το εν λόγω θέμα. Email: alessandrapauncz@hotmail.com

•Dr. Letizia Baroncelli- Ψυχολόγος και Μέλος του Συμβουλίου του CAM, ασχολείται με την επικοινωνία των ανδρών που συμμετέχουν στα προγράμματα, με το σχεδιασμό, την εκπαίδευση, και τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης και πρόληψης των ανηλίκων και όλων των πολιτών. Είναι υπεύθυνη επικοινωνίας και αξιολογήτρια της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων  που είναι βασισμένα στο πρωτόκολλο IMPACT.

E-mail: letiziabaroncelli@live.it

•Dr. Silvia Amazzoni- Ψυχολόγος και Μέλος του Συμβουλίου του CAM, ασχολείται με τη ψυχολογική εκπαίδευση ομάδων με άνδρες- δράστες βίας, δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και πρόληψης και τον Ευρωπαϊκό σχεδιασμό.  E-mail: silviaamazzoni86@gmail.com

•Dr. Stella Cutini, Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια, μέλος του Συμβουλίου του CAM και συντονίστρια των δύο περιφερειακών υποκαταστημάτων. Ηγείται των ψυχο-εκπαιδευτικών και θεραπευτικών ομάδων. Ασχολείται με το σχεδιασμό και την εκτίμηση του κινδύνου υποτροπής. Email: stellacut@gmail.com

•Dr. Rossano Bisciglia- Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπευτής και ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου του CAM. Πραγματοποιεί τις πρώτες συνεντεύξεις αξιολόγησης και είναι επικεφαλής των ψυχο- εκπαιδευτικών ομάδων των χρηστών CAM. Ασχολείται με τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σχετικά με το ζήτημα της ανδρικής βίας κατά των γυναικών και του σχολικού εκφοβισμού. Email: r.bisciglia@gmail.com

Dr. Mario De Maglie- Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπευτής, Ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου του CAM. Κλινικός Συντονιστής του CAM. Διενεργεί τις πρώτες συνεντεύξεις αξιολόγησης, την ομάδα θεραπείας, καθώς και εργασία με τις φυλακές (συνεντεύξεις και ομάδες). Είναι συγγραφέας κειμένων και δημοσιεύσεων επί του θέματος.  Email: madek5@hotmail.com

Image
EL

The contents of this website represent the views of the author only and is his sole responsibility and do not necessarily reflect the views of the European Union. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

This website was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)