Η άλλη όψη της ιστορίας: Οι δράστες σε διαδικασία αλλαγής - Έρευνα για παρεμβάσεις δραστών Ενδοοικογενειακής Βίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Κύπρο και τη Ρουμανία.

Δρ Jade Levell, Dr. Jane Healy, Δρ. Orlanda Harvey, Δρ. Terri Cole, Καθηγητής Colin Pritchard

Την Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021, η Δρ. Jade Levell, η Dr. Orlanda Harvey, η Δρ. Terri Cole και ο καθηγητής Colin Pritchard πραγματοποίησαν μια διαδικτυακή παρουσίαση, με τίτλο Η άλλη όψη της ιστορίας: Οι δράστες σε διαδικασία αλλαγής - Έρευνα για παρεμβάσεις δραστών Ενδοοικογενειακής Βίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Κύπρο και τη Ρουμανία στο πλαίσιο του 4ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για την Ενδοοικογενειακή Βία, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 13 - 15 Σεπτεμβρίου 2021.

Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στα ευρήματα της έρευνας « «Ώρα για αλλαγή: Έρευνα βασισμένη σε τεκμήρια για νέες πρακτικές προσεγγίσεις», η οποία διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο Bournemouth στο πλαίσιο του έργου OSSPC, και περιλαμβανει τα βασικά θέματα της εργασίας πεδίου: τη συντονισμένη ανταπόκριση της κοινότητας, τον περιορισμό των διαθεσιμων πόρων, τη σημασία των υπηρεσιών υγείας, την ανάγκη για εκπαίδευση της κοινότητας, το στίγμα και την ταμπέλα του «Δράστη», το πλαίσιο της ανισότητας των φύλων (Πατριαρχία/Σεξισμός).

Η παρουσίαση ενημέρωσε, επίσης, για το σκοπό του έργου, τα βασικά στάδια και τους στόχους του καθώς και τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο του έργου: ετοιμασία ενός εγχειριδίου με ελάχιστα πρότυπα για τους δράστες, προγράμματα αλλαγής συμπεριφοράς, ετοιμασία οδηγού για εκπαιδευτές και για εκπαιδευόμενους/εργαζομένους πρώτης γραμμής, δημιουργία διαδυκτιακής πλατφόρμας εκπαίδεσης, παράδοση δέκα εκπαιδεύσεων για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε 300 εργαζόμενους πρώτης γραμμής που συμμετέχουν στο εθελοντικό πρόγραμμα δραστών, και την ετοιμασία 5 εκθέσεων αξιολόγησης για την ανάπτυξη ικανοτήτων.

Presentation_at_%20the_4th_%20European_Conference_Greek.pdf

Το περιεχόμενο αυτού του υλικού αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και είναι αποκλειστική ευθύνη του / της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη  για τις πληροφορίες που περιέχει.

aaa

 

 

Image

The contents of this website represent the views of the author only and is his sole responsibility and do not necessarily reflect the views of the European Union. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

This website was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)