Bournemouth University, Marea Britanie, are peste 19.000 de studenți și este clasată printre primele 100 de universități tinere din lume. A obținut medalia de argint în cadrul „Teaching Excellence Framework”. Cercetarea acestora modelează și schimbă lumea din jur, oferind soluții la problemele din lumea reală și promovând educația. Studenții săi sunt o parte esențială a cercetării pe care o desfășoară, creând cunoștințe împreună cu universitatea și joacă un rol crucial în tot ceea ce universitatea întreprinde. În cadrul „Research Excellence Framework” în 2014, 96% din cercetările universității au fost recunoscute la nivel internațional, 72% fiind considerate a avea un impact remarcabil sau considerabil asupra societății. Viziunea partenerului reunește trei elemente cheie, educația, cercetarea și practica, creând un întreg care este mai mare decât suma părților sale. Prin impactul cercetării și educației realizate și prin contribuția personalului, a studenților și a absolvenților, Bournemouth University (BU) consideră că sunt capabili să ofere al treilea aspect al scopului său, respectiv să îmbogățească societatea.

Centrul de cercetare al universității, Seldom Heard Voices” reunește o serie de cadre universitare din diferite discipline din domeniul științelor sociale și al asistenței sociale, precum și colegi din discipline din domeniul sănătății, cum ar fi asistența medicală pentru sănătate mintală. Centrul include atât cercetători aflați la început de carieră, dornici de a fi îndrumați, precum și cercetători consacrați.

Scopul universității este să colaboreze, să dezvolte rețele și să împărtășească activități de cercetare comune și oferte de finanțare pentru a realiza o masă critică de cercetare de înaltă calitate în domeniul științelor sociale în cadrul Facultății. Cercetarea se bazează atât pe metode calitative, cât și cantitative pentru a interacționa cu comunități marginalizate și voci deseori excluse sau reduse la tăcere, în special prin abordări conduse de utilizator (asistență socială) și participative.

Partenerul are o experiență bogată în dezvoltarea de parteneriate de colaborare cu comunitățile și cu alți actori relevanți. Abordarea universității reprezintă „fuziunea” practicii profesionale, cercetării și educației cu scopul de a face diferența în ceea ce privește provocările din lumea reală și de a produce impact măsurabil la nivel individual, comunitar și la nivelul global al societății.


Bournemouth University (BU), Marea Britanie

Website: https://www.bournemouth.ac.uk/

Twitter: @bournemouthuni

Twitter pentru departamentul nostru: @hss_bu

Centrul nostru de cercetare: @BU_SeldomHeard

Facebook: @JoinBournemouthUni

 

ECHIPA PROIECTULUI:

Image
ro

The contents of this website represent the views of the author only and is his sole responsibility and do not necessarily reflect the views of the European Union. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

This website was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)