Το Πανεπιστήμιο του Bristol εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο,Δυτική Αγγλία και αριθμεί πάνω από 20.000 φοιτητές. Είναι ένα πανεπιστήμιο παγκοσμίου φήμης και έχει καταταγεί ως το 62ο καλύτερο πανεπιστήμιο στον κόσμο, σύμφωνα με την Παγκόσμια Κατάταξη Πανεπιστημίων QS 2022. Το Bristol κατατάχθηκε στη 10η θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη 17η θέση στη Δυτική Ευρώπη. Οι ερευνητές για το έργο OSSPC προέρχονται από τη Σχολή Κοινωνικής Πολιτικής, η οποία κατατάσσεται ως η 18η καλύτερη στο είδος σχολή στον κόσμο. Η ερευνητική ομάδα που συνεργάστηκε για τη μελέτη του OSSPC εντάσσεται στο Κέντρο για το Φύλο και τη Βία το οποίο ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2009,  έχει μακρά παράδοση στη διεξαγωγή ερευνών με μεγάλο αντίκτυπο ενώ παράλληλα υποκαθιστά και βασίζεται στο έργο και την μελέτη της Ερευνητικής Ομάδας για τη Βία κατά των Γυναικών (VAWRG), που ιδρύθηκε το 1990.

Στόχος του Κέντρου είναι η διεξαγωγή έρευνας υψηλής ποιότητας με σκοπό την ενημέρωση της πολιτικής, των πρακτικών εφαρμογών και της υλοποίησης δράσεων που άπτονται ζητημάτων έμφυλης βίας.

Image
el

The contents of this website represent the views of the author only and is his sole responsibility and do not necessarily reflect the views of the European Union. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

This website was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)