Rezultatele așteptate ale proiectului:

  • Nivelul de conștientizare în rândul factorilor de decizie, a profesioniștilor și a publicului larg cu privire la nevoia existenței unor programe pentru agresori, ca element important al unei abordări integrate și cuprinzătoare pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor va fi îmbunătățit;
  • Nivelul de cunoaștere și de înțelegere a profesioniștilor asupra dinamicii din spatele violenței și abuzului în familie, precum și asupra credințelor, valorilor și tacticilor agresorilor va fi îmbunătățit;
  • Colaborarea inter-instituțională în domeniul proiectului va fi consolidată;
  • Vor fi produse instrumente adecvate și vor fi realizate evenimente de sensibilizare pentru a preveni practicile abuzive și pentru a îndemna publicul larg și factorii de decizie să militeze împreună pentru combaterea violenței în familie.

 

The contents of this website represent the views of the author only and is his sole responsibility and do not necessarily reflect the views of the European Union. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

This website was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)